Back

Current Fellows

Chief Fellows

Third Year

Second Year

First Year

Fellow Awards

2021

Chief Fellow for 2021/2022- Dr. Ruchir Shah
Senior Fellow Award - Dr. Jennifer Kinaga
Junior Fellow Award - Dr. Ali Ammar

2020

Chief Fellow - Dr. Jennifer Kinaga
Senior Fellow Award – Dr. Jennifer Kinaga
Junior Fellow Award – Dr. Ruchir Shah

2019

Chief Fellow - Dr. Dustin Hill
Fellow Award – Dr. Jorge Uribe
Research Award – Dr. Jennifer Kinaga